SOGNATRE AS

Sognatre vart etablert i 1984 av Arnfinn Høgi.

Aktiviteten og produktspekteret vårt har gradvis auka sidan, og i dag står Sognatre fram som nisjeleverandør av innreiingsprodukt innan kjøkken, bad, trapp, arkitektbaserte prosjektoppdrag og andre spesialløysingar. Sognatre sin fabrikk held til i Årøy, og leverer prosjektløysingar over heile landet, og kjøkken, bad og trapper til lokalmarknaden.