Me løyser små og store utfordringar

Sognatre har gjennom mange år opparbeida solid erfaring frå prosjektsamarbeid med arkitektar og designarar. Me kan arbeida ut i frå detaljerte teikningar - men me tek og utfordringar på basis av ein idè.

Prosjekt:
TurtagrøHotell

Arkitekt:
Jarmund/Vignes

Prosjekt:
Prestebustad Luster

Arkitekt:
Hildur Kuld/Arnfinn Høgi

   Prosjekt:
   Borgund besøkssenter

  Arkitekt:
  Askim/Lantto

Prosjekt:
Prestebustad Lærdal

Arkitekt:
Arkitektkontoret 4B

Prosjekt:
Vitensenteret

Arkitekt:
Askim/Lantto

   Prosjekt:    

   Bresenteret i Jostedalen  

   Arkitekt:

   Prosjekt:    

  Diverse møblar    

   Arkitekt:

   Sognatre

   Prosjekt:
   Ulvahaugen

   Arkitekt:
   Erling Haugen as