Me løyser små og store utfordringar

Sognatre har gjennom mange år opparbeida solid erfaring frå prosjektsamarbeid med arkitektar og designarar. Me kan arbeida ut i frå detaljerte teikningar - men me tek og utfordringar på basis av ein idè.

Prosjekt:
TurtagrøHotell

Arkitekt:
Jarmund/Vignes

Prosjekt:
Prestebustad Luster

Arkitekt:
Hildur Kuld/Arnfinn Høgi

Prosjekt:
Borgund besøkssenter

Arkitekt:
Askim/Lantto

Prosjekt:
Prestebustad Lærdal

Arkitekt:
Arkitektkontoret 4B

Prosjekt:
Vitensenteret

Arkitekt:
Askim/Lantto

   Prosjekt:

   Bresenteret i Jostedalen

 

   Arkitekt:

 

   Prosjekt:
   Diverse møblar  

   Arkitekt:
   Arnfinn Høgi

Prosjekt:
Ulvahaugen

Arkitekt:
Erling Haugen as