Prestebustad Luster

Kunde: Opplysningsvesenets fond
Design: Hildur Kuld/Arnfinn Høgi


I ein tradisjonsrik prestebustad i Luster har me utvikla kjøkkenløysing og skjenk. Moderne løysing og design er godt avstemt mot den tradisjonelle stilen i bustaden.