Prosjekt: Prestebustad Lærdal

Kunde: Opplysningsvesenets fond

Arkitekt: Arkitektkontoret 4B v/ arkitekt Heidi Katrin Osland
I ein tradisjonsrik prestebustad i Lærdal har me utvikla kjøkkenløysing og skjenk.Moderne løysing og design er godt avstemt mot den tradisjonelle stilen i bustaden.